xoves, 5 de abril de 2018

Costa de XoveTrazado: Wikiloc
Concello: Xove
Lugares: Lago, Morás, Portocelo, Roncadoiro, Tomil Xove.
Transporte: FEVE
Percorrido: Comenzando no apeadoiro de Lago e rematando no de Xove, ímonos a 26 km o que está fora da liña dos paseos de 12 km , pero é unha costa preciosa así que  hai que saír no tren das sete da mañá para volver ás seis e media da tarde; tamén se pode rematar no apeadoiro de Xuances, son 25 km pero non hai onde tomar café (wikiloc).
Ou levar varios coches para deixar un no porto de Morás e seguir no resto ata a praia de Area, comenzando alí a ruta, que está marcada como toda a costa de Lugo