luns, 2 de abril de 2018

Loiba - O Barqueiro


Provincia: A Coruña


Concellos:  Ortigueira, Mañón.
Lugares: Loiba,  Picón, O Barqueiro
Distancia: 11 km
Transporte: FEVE
Sinopse: Paseo combinado co horario do tren (4 horas para camiñar), polo Lic de Estaca de Vares, no que hai unha ruta perfectamente marcada.
Do apeadoiro de Loiba, sáese á estrada; á dereita vese a igrexa, a súa torre servirá de referencia para orientarse durante unha boa parte do paseo; o camiño a seguir é cara á esquerda dirixíndose ao centro de Loiba, no seguinte cruce tamén á esquerda para ampliar o percorrido pola costa, e pouco a pouco vaise indo cara ao norte, ata chegar ao acantilado, entre Estaca de Vares e Ortegal.
A paisaxe é un espectáculo con agullas, praias, arcos e cantís. Desde a beira do cantil non hai mais que ir seguindo as marcas da senda en dirección a Estaca de Vares  ata o lugar de Picón, de aquí se baixa a praia de Esteiro, co seu pinar e mesas nas que comer.

Continúase  pola beirarúa ata o Barqueiro donde se baixará ao porto e despois de visitalo, súbese por unhas escaleiras ata a estación do tren.